Projekt liderzy dla innowacyjności

W ramach współpracy z Eureka Technology Park (ETP) koordynujemy formułę wsparcia dedykowaną dla firm podejmujących działalność na terenie ośrodka ETP.

Wspólna Inicjatywa Consulting & Development GROUP oraz ETP gwarantuje Państwu uzyskanie wysokiej jakości obsługi na atrakcyjnych warunkach.

Dzięki wielorakiej formule wsparcia, tak organizacyjnego, jak i merytorycznego, dla firm podejmującym działalność na terenie ośrodka ETP zapewniamy na miejscu dostępność szeregu usług i udogodnień, w tym w szczególności:

- doradztwo podatkowo-kadrowe;

- doradztwo prawno – patentowe;

- bieżące tłumaczenia;

- obsługę notarialną;

- usługi IT;

- usługi HR;

- fundraising;

- doradztwo w zarządzaniu projektami.
Nadto, na terenie ośrodka w ramach Projektu „LIDERZY DLA INNOWACYJNOŚCI” zapewniamy Państwu możliwość uzyskiwania dodatkowych, nieodpłatnych konsultacji, a których zakres każdorazowo jest dostosowywany do potrzeb konkretnego Klienta.

Mamy nadzieję, że wymierne korzyści płynące z powyższych form wsparcia, nadto odciążenie Państwa w czasochłonnych kontaktach z urzędami, przyczyni się do redukcji kosztów bieżącej działalności, jak i pozwoli skierować całą uwagę na realizowanie statutowych zadań Państwa firmy.

Partner: www.eureka-tp.pl

Partnerzy:    Biuro Rachunkowe Łabutka & Niedbała   |    Eureka Technology Park
Copyright © 2012 CD GROUP Sp. z o.o. Consulting & Development Group.